skip to Main Content

Pressmeddelande: SKR prisar teknik för att minska emissioner från fordon

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) kemiteknikpris 2016 går till Bård Lindström, teknikchef vid miljöteknikföretaget Reformtech som han också varit med och grundat.

Bård Lindström får priset för sitt arbete med att utveckla miljövänliga värmare för fordon. När kraven på sänkta avgasutsläpp skärps och fordonsflottan elektrifieras blir renare teknik vid start och uppvärmning nödvändig, inte minst i vårt nordiska klimat. Bård Lindströms kemitekniska kompetens inom förbränningsteknik och katalys, samt hans entusiasm och driv, har varit avgörande för uppbyggnaden och utvecklingen av företaget vars värmare idag finns i testbilar hos flera av världens fordonstillverkare.

SKR:s kemiteknikpris delas ut varje år till en verksam kemiingenjör eller person som gör en tydlig insats för kemitekniken i samhället. Priset består av en graverad silvertacka om 500 gram, skänkt av Boliden.

Silvertackan delas ut under Berzeliusdagarna 29 januari 2016 i Aula Magna, Stockholms universitet. Berzeliusdagarna är ett möte som varje år lockar hundratals kemiintresserade gymnasieelever. Årets pris visar eleverna att det kan finnas en tydlig koppling mellan en kemiutbildning och ett lyckat entreprenörskap.

För mer information kontakta:
Henrik Kusar, ordförande i SKR, 08-790 82 82, hkusar@kth.se
Bård Lindström, 2016 års pristagare, 070-228 70 01, bard.lindstrom@reformtech.se

Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) är en ideell ingenjörsförening för kemiingenjörer som ska främja intresset och utvecklingen av kemitekniken inom hela samhället och verka för professionellt erfarenhetsutbyte och kamratskap mellan kemiingenjörer inom företag, myndigheter och universitet/högskolor.

Juryn för SKRs kemipris består av: Boel Jönsson (chefredaktör Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift), Göran Lindbergh (professor KTH), samt Siv Engelmark (teknik och vetenskapsjournalist).