skip to Main Content

SLU-forskare prisas för forskning om miljögifters effekter på fisk

Michael Bertram, biträdande lektor vid SLU, har tilldelats Kungliga Skytteanska samfundets pris för yngre framstående forskare inom naturvetenskap och teknik 2024. Hans forskning fokuserar på hur miljögifter, särskilt läkemedelsrester, påverkar ekosystem och fiskbeteenden. Bertram har publicerat 50 vetenskapliga artiklar, främst i högt rankade tidskrifter, och erhållit flera externa anslag.

Prismotivering:

“I Michael Bertram forskning undersöks miljögifters påverkan på ekologiska och evolutionära processer i naturen. Frågeställningarna är av stort intresse för att säkra miljön från diverse kemiska utsläpp, så som läkemedel eller industrikontamineringar, som sprids runt om i världen. Han har sedan examen visat stor framgång i att publicera vetenskapligt, att presentera sina rön vid vetenskapliga konferenser och att erhålla externa anslag. Han har publicerat 50 artiklar (varav 48 de senaste fem åren), alla i mycket högt rankade tidskrifter (e.g. Science, Current Biology, Trends in Ecology and evolution). Hans h-index är 24. Hans självständighet visas av att han samarbetar och publicerar med flera olika grupper samt har tilldelats avsevärda externa anslag som huvudsökande, bl a från Formas och Kempestiftelserna. Han är även gästforskare vid Stockholms universitet.

Hans forskning har redan visat sig betydelsefull både vetenskapligt och samhälleligt och han kommer med all sannolikhet att fortsatt stärka den vetenskapliga miljön vid SLU i Umeå för lång tid framöver. Michael Bertram föreslås därför som en mycket värdig mottagare av priset till framstående yngre forskare inom naturvetenskap och teknik 2024.”

Priset, som inkluderar en prissumma på 20 000 kronor, delades ut vid Samfundets årshögtid den 24 maj i Umeå.