skip to Main Content

Smink en källa till PFAS i naturen

Totalt innehöll 3,7 procent av de undersökta produkterna PFAS. Foto: anncapictures, Pixabay

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är en grupp kemikalier som är svårnedbrytbara och lagras i naturen. Vissa av dem har dessutom visat sig vara skadliga för människors hälsa. Ändå återfinns de i flera kosmetiska produkter, exempelvis hårvårdsprodukter som schampo, smink och rengöringskrämer. Det visar en ny undersökning som genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Universitet på uppdrag av Kemikalieinspektionen.

Undersökningen visade dessutom att de PFAS-ämnen som kan hittas i kosmetika bidrar till farliga utsläpp av ämnena i miljön.

Undersökningen har fokuserat på förhållandena inom EU. Den har genomförts med hjälp av dels kemiska analyser, dels genom att studera uppgifter i tre databaser. Resultaten visar att PFAS används i många olika typer av kosmetiska produkter, men allra mest i smink.

Totalt innehöll 3,7 procent av produkterna PFAS.

– Även om det är en liten andel av kosmetikaprodukterna som innehåller PFAS så är användningen ändå problematisk för att det bidrar till utsläppen av PFAS till miljön och där vill vi ha så lite av de här ämnena som möjligt, säger Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

– Vi vet också att de kosmetiska produkter som innehåller PFAS kan ersättas eftersom det finns PFAS-fria alternativ för alla de olika produkterna, tillägger hon.

Om det till exempel står ”PTFE” eller ämnen som innehåller orden ”polytef”, “perfluoro” eller “polyfluoro” innehåller produkten PFAS och bör undvikas.

Kemikalieinspektionen framhåller att de produkter som upptäcktes innehålla PFAS i den aktuella studien inte är farliga för den enskilde konsumenten. Den som vill köpa alternativa produkter kan hålla utkik efter vissa ord i innehållsförteckningen som innebär att en produkt innehåller PFAS.

– Genom att välja bort de här produkterna kan man som konsument eller inköpare göra en bra insats för miljön, säger hon. Som inköpare kan du kräva PFAS-fria alternativ av dina leverantörer. Som konsument kan du titta på innehållsförteckningen. Trots att PFAS-ämnena har komplicerade namn kan du notera vissa ord. Om det till exempel står ”PTFE” eller ämnen som innehåller orden ”polytef”, “perfluoro” eller “polyfluoro” innehåller produkten PFAS och bör undvikas.

I början av augusti fastställde EU beslutet om att förbjuda användningen av 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. Beslutet kommer efter ett förslag som lämnades in av svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA i slutet av år 2017. Kemikalieinspektionens mål är att EU ska införa ett generellt EU-förbud av all användning av PFAS som inte är samhällsnödvändig.

Läs rapporten från studien här: PM 9/21: PFASs in Cosmetics – Kemikalieinspektionen