skip to Main Content

Starkt grundämne vinnare av kemilotteriet

Stålmannen har fått sitt namn från legeringen stål, som främst består av järn.
Illustration: Edurs34, Pixabay

Järn är favoritgrundämnet för Rolf Gref, som vann Kemilotteriet 2023.

Grattis Rolf!

Rolf Grefs motivering: 

“Järn (Fe) är absolut mitt favoritgrundämne. Varför? Vår civilisation har på både gott och ont varit och är fortfarande helt beroende av järn. Järn har också satt sina spår i vårt språkbruk: järnvilja, hård som stål etc. T.o.m. i serietidningar, Stålmannen!!”

Järn är den främsta beståndsdelen i legeringen stål, som ju givit namn till DC Comics Stålmannen. Järn återfinns även i Marvel-superhjälten Iron Mans namn.

Järn är ett extremt viktigt grundämne ur svensk synpunkt. Enligt siffror från 2020 produceras årligen 93 procent av all järnmalm i EU av just Sverige (källa: Svemin – branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige).

I Kemilotteriet 2023 bjöds Kemisamfundets medlemmar in att skicka in namnet på sitt favoritgrundämne, med en kort motivering. Sedan lottades en vinnare ut. Vinnaren blev Rolf Gref, som under sommaren kommer att få hem ett fint pussel med periodiska systemet på.

Återigen, grattis Rolf!

Nyttiga grundämnen populära

Många motiveringar kom in till Kemisamfundet. I de flesta fall fick vardera grundämne en röst var. Bland dessa återfanns bland andra erbium, europium, palladium, lantan och vismut. En nämnde “alla grundämnen förutom eventuellt polonium och bly”.

Några grundämnen var dock mer populära och den klara vinnaren blev syre, följt av kol och sedan koppar, järn, väte och kisel på en delad tredjeplats (se tabellen nedan).

Några motiveringar för syre:

“Jag har valt syre som mitt favoritämne. Elementet och gasen O2 är särskilt reaktiva och nyttjas i andningsprocesser som mest reaktivt element och mest användbart oxidationsmedel för generering av energi i människor och djur samt i förbränningsprocesser som sedan urminnestider använts av människor för att skapa värme och arbete. Utan syre hade vi stått oss slätt. Man kan, förutom det jag redan framhållit, också notera att syre bildar vatten med hjälp av två väteatomer och vatten dominerar jordskorpan vi bor på och nästan alla former av liv på den.” – Sture Nordholm

“Mitt favoritgrundämne är syre, då det är grunden till mänskligt liv.” – Anders Igglund

“Här kommer en liten söt historia – i samband med tävlingen till mitt favoritgrundämne. Personligen är Oxygen/Syre min favorit. Trots sin ringa storlek har den en oöverträfflig inverkan på mitt och andras liv – utan syre skulle jag inte ens ha kunnat tänka ut eller skicka detta mail :-) Nåväl, det var inte poängen… När jag skulle hjälpa min dotter med grundläggande kemi för ett antal år sedan så uppfann hon den nya ädelgasen Nargon… Nargon, lite större, lite bättre och mycket mer exotisk än Argon.” – Patrik Appelblad. Uppfinnaren av Nargon heter Sofie Appelblad.

De mest populära grundämnena i Kemilotteriet 2023:

Grundämne Antal röster
Syre 6
Kol 4
Koppar 2
Järn 2
Väte 2
Kisel 2