skip to Main Content

Storleken viktig för atomer

Illustration som visar hur kaliumatomers grundläggande egenskaper som radie, energi och elektronegativitet förändras när de komprimeras av omgivande neonatomer.​​​​​​​ Bild: Chalmers

“Kunskap om atomernas storlek och deras egenskaper är viktigt för att rationalisera kemisk reaktivitet, struktur och egenskaper hos molekyler och material av alla slag.”

​I en Chalmersledd studie har forskare sökt nya svar på frågan om hur en atoms storlek relaterar till dess andra egenskaper som elektronegativitet och energi. Deras resultat banar väg för viktiga genombrott inom framtida materialutveckling. För första gången har exakta ekvationer för det eftersökta sambandet kunnat härledas, under vissa förhållanden.​

Läs mer här: Storleken spelar roll för atomers egenskaper | Chalmers