skip to Main Content

Intervju: Han studerar gener med ny teknik

Simon Elsässer. Foto: Gonzalo Irigoyen

KI-forskaren Simon Elsässer får The Svedbergpriset 2023 för forskning om hur våra gener regleras.

Simon Elsässer kommer från Tyskland. Han doktorerade i biokemi vid Rockefelleruniversitetet i New York och blev därefter postdoktor i Cambridge. Till Sverige och KI kom han för sju år sedan.

– Jag fick möjligheten att bygga upp en egen grupp på Karolinska institutet och Scilifelab, med bra finansiering. Min idé var att utveckla ny teknik för att studera komplex av DNA och proteiner samt genuttryck, säger Simon Elsässer.

Hans forskning handlar bland annat om hur gener regleras i det tidiga embryot. Bara dagar efter befruktning finns redan flera celltyper som alla är viktiga för att embryot ska klara sig och fortsätta att utvecklas.

Målet är att förstå de molekylära mekanismer som styr att de olika typerna av celler bildas. I denna process är en typ av proteiner som kallas histoner viktiga. De kan genom att packa dna på olika sätt reglera vilka gener som ska slås på och av.

– Cellerna skickar signaler till varandra som styr hur dna packas. Packningen är viktig för att cellen även efter många celldelningar ska komma ihåg vilken celltyp den är.

Forskargruppen använder cell- och vävnadsmodeller för att återskapa vad som händer i embryot. De utvecklar nya metoder som gör att de kan undersöka och manipulera specifika proteiner i sådana cellmodeller, för att i slutänden förstå hur de bestämmer cellidentitet.

The Svedbergspriset delas ut av den nationella kommittén för molekylär biovetenskap inom Vetenskapsakademien, och Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi, SFBBM, som är en sektion i Svenska Kemisamfundet. Mottagaren får en medalj och ett pris på 35 000 kronor.

– Det är en ära och ett stort erkännande för min grupps arbete och ger oss motivation att fortsätta söka svar på svåra frågor som kräver år av arbete och hängivenhet, säger Simon Elsässer.

Text: Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift.

Den här artikeln kommer ursprungligen från Kemisk Tidskrift nr 2 2023. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet.

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Läs pressmeddelandet om att Simon Elsässer tilldelades The Svedbergpriset 2023 här: The Svedberg Prize 2023 to Simon Elsässer, Karolinska Institutet – Svenska Kemisamfundet