skip to Main Content

Studiebesök: Snabba analyser i Oxelösund

Bilden visar fossilfritt stål som tillverkats av SSAB. Foto: SSAB Pressbild

Den 29 november anordnade Sörmlandskretsen i Kemisamfundet ett studiebesök till SSAB:s spektrokemilab i Oxelösund.

SSAB är Nordens största tillverkare av handelsstål och i Oxelösund tillverkas grovplåt med inriktning på höghållfasta konstruktions- och slitstål. Vid spektrokemilabbet – som delvis är robotiserat – genomförs nödvändiga analyser. Målet är att 90 procent av prioriterade stålprov ska vara analyserade inom fem minuter.

Under studiebesöket fick besökarna en genomgång om verksamheten vid SSAB Oxelösund. De fick höra om företagets framtidsplaner för sajten och de fick se hur provhanteringen på labbet gick till.

– Fasta prover från olika delar av processen kommer in via rörpost. Vi fick se hur de hanteras av robotar, slipas inför kemisk analys, analyseras med hjälp av spektroskopiska metoder och provmärks. Operatörer ser inkommande prov och hanterar provresultat, allt utifrån ett avancerat automatiserat system, berättar Patrik Gustafsson, berättar Patrik Gustafsson, gruppchef på Materialteknik Scania & ordförande i Sörmlandskretsen.

– Det jag upplevde som mest intressant var med vilken snabbhet som proven hanteras och hur man har lyckats automatisera denna process – att lyckas generera ett resultat inom någon minut!