skip to Main Content

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris till Åsa Håkansson 2018

Kemiingenjör prisas för projekt som omvandlar skogsresten lignin till biodrivmedel!
Åsa Håkansson är kemiingenjör från Högskolan i Borås och har doktorerat i förbränningskemi vid Chalmers tekniska högskola. Åsa Håkansson får priset för sin insats med innovationsprogrammet Bioinnovations projekt BioLi.
Åsa Håkansson är sedan september 2018 Business Development Manager at Scania CV AB. Hon kommer att ta emot priset i samband med Berzeliusdagarna den 25 januari 12:45 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Pressmeddelandet