skip to Main Content

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2017 – Emma Lundberg, KTH och Scilifelab

Emma Lundberg är docent och universitetslektor vid KTH och Science for Life Laboratory där hon forskar på proteinernas funktion i celler. Hon är även projektledare för cellatlasen ”The Cell Atlas”, där syftet är att kartlägga och förstå hur mänskliga proteiner är fördelade i cellen. Cellatlasen som presenterades i december är en del av “Human Protein Atlas”.

Film – Human Cell
Demo av EVE on-line
The Scope

– Emma Lundberg får priset för sin innovativa metod att kartlägga människans celler genom att på ett mycket ingenjörsmässigt sätt ta hjälp av allmänheten och deras nyfikenhet för att analysera proteiner och påskynda arbetet. Hon har gjort det genom att i datorspelet Eve Online integrera ett minispel, “Project Discovery”, med en vetenskaplig fråga.

SKR:s kemiteknikpris består av en graverad silvertacka om 500 gram, skänkt av Boliden. Silvertackan delas ut under Berzeliusdagarna 27 januari 2016 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Berzeliusdagarna är ett möte som varje år lockar hundratals kemiintresserade gymnasieelever. Årets pris visar eleverna att det kan finnas kopplingar mellan en kemiutbildning, spelvärlden och innovativa lösningar.

Juryn för SKRs kemipris består av:
Henrik Kusar (SKRs ordförande), Boel Jönsson (chefredaktör Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift), Göran Lindbergh (professor KTH), samt Siv Engelmark (teknik och vetenskapsjournalist).

För mer information kontakta:
Henrik Kusar, ordförande i SKR, hkusar@kth.se
Emma Lundberg, 2017 års pristagare, emma.lundberg@scilifelab.se

Prismotivering

Emma Lundberg, foto: Markus Marcetic

 

EGFR