skip to Main Content

Kemihistoria: Den analytiska kemin tar fart

Texten är tagen från Kemisk Tidskrift nr 4 2021 och kan läsas i PDF-form här: Den analytiska kemin tar fart. Den analytiska kemin utvecklades starkt under slutet av 1700-talet. Inte minst i Uppsala, där professorn Torbern Bergman bidrog med viktiga…

Läs mer