skip to Main Content

Celsiussymposium – vi firar 300 års väderstatistik

På 300-årsdagen för Anders Celsius serie med väderobservationer bjuder Institutionen för geovetenskaper in till ett jubileumssymposium. Var med och lär dig mer om Celsius bidrag till klimatforskningen, hur vi använder väderstatistiken till att ta fram klimatmodeller och lyssna på forskare…

Läs mer