skip to Main Content

Forskare hittar ny grupp antibakteriella substanser

I en ny studie som publicerats i tidskriften PNAS presenterar forskare från Karolinska Institutet, Umeå universitet och tyska Bonns universitet upptäckten av en ny typ av antibakteriella substanser. Dessa molekyler har visat sig ha en effekt mot många bakterier som…

Läs mer

Pandemin ledde till minskad antibiotikaförsäljning

År 2020 präglades som bekant av covid-19-pandemin, som hade en stark effekt på sjukvården. I en ny rapport, Swedres-Svarm 2020, visar Folkhälsomyndigheten och Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, att både försäljningen av antibiotika och rapportering av anmälningspliktig antibiotikaresistens minskade under året.…

Läs mer
Boken Efter antibiotika

Efter antibiotika

Coronapandemin har med oroväckande tydlighet visat hur pass känsligt vår samhälle är för virologiska hot. Efter att upptäckten av antibiotika revolutionerat modern medicin riskerar nu den ökande antibiotikaresistensen att försätta oss i en situation där även bakteriella sjukdomar kommer att…

Läs mer