skip to Main Content

KALLELSE Årsmöte i Sektionen för organisk kemi den 4/10

Dag: Tisdagen den 4 oktober Tid: kl 13:30 Plats: https://gu-se.zoom.us/j/7710954816 Kallelse till årsmöte för 2020 Medlemmar i Svenska Kemisamfundet, sektionen för organisk kemi, inbjuds härmed till ett något uppskjutet årsmöte för år 2020. Mötesagenda 1. Mötets öppnande 2. Val av…

Läs mer

Välbesökt årsmöte

Igår onsdagen den 7 april ägde Svenska Kemisamfundets årsmöte rum. Mötet inleddes med en presentation av Adolf Gogoll, professor i organisk kemi vid Institutionen för Kemi-BMC vid Uppsala universitet, tillsammans med Sara Norrehed, kemist på Riksantikvarieämbetet. De berättade om ett…

Läs mer