skip to Main Content

Basilius Valentinus och de vises sten

Alkemiska skrifter gavs ut i den påhittade 1400-talsmunkens namn. I dag ser vi det som självklart att de senaste forskningsrönen väger tyngst. Nya teorier och metoder gör att äldre forskning med tiden tappar aktualitet – men så har man inte…

Läs mer