skip to Main Content

Anmälan öppen till kemikonferens för gymnasieelever

Berzeliusdagarna är ett årligen återkommande möte som riktar sig till gymnasieelever årskurs 2 med ett intresse för kemi. Målsättningen är att stimulera det intresset och låta kemiintresserade ungdomar från hela Sverige och samtliga nordiska länder möta varandra och utbyta tankar.…

Läs mer