skip to Main Content

Nytt projekt tar vara på barren

Genom ett nytt projekt ska Biofuel Region tillsammans med experter från Finland utveckla nya tekniker för att ta vara på de barr som finns i avverkningsrester från skogsbruket. Teknikerna ska bevara de kemikalier som är av intresse fram till dess…

Läs mer