skip to Main Content

Så ska koldioxiden användas

Även i en fossilfri framtid behövs kol som byggsten i många produkter. För att säkra tillgången behöver kolatomerna återvinnas. I Stenungsund och Örnsköldsvik planeras de första storskaliga svenska anläggningarna där koldioxid fångas in och används. Vid Perstorps oxo-fabrik i Stenungsund…

Läs mer