skip to Main Content

KTH-forskare tar fram nanopapper av självfibrillerande cellulosafibrer

Med målsättningen att en mindre mängd oljebaserad plast ska användas som förpackningsmaterial i framtiden arbetar forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, med ett cellulosabaserat material med intressanta egenskaper. Materialet framställs genom att omvandla kemiskt förbehandlade cellulosafibrer till cellulosananofibriller. Resultatet blir…

Läs mer

Cellulosatråd lovande i elektroniska textiler

Elektroniska textiler kan komma att bli väldigt viktiga i framtiden, bland annat inom hälso- och sjukvården där de skulle kunna användas för att monitorera hälsan. I textilindustrin är intresset stort för hållbara råmaterial, och när det gäller elektroniska textiler är…

Läs mer