skip to Main Content

Krönika: Det handlar om pengar

Forskare lägger mer tid på att söka pengar än på att göra vetenskapliga upptäckter, skriver Pernilla Wittung Stafshede, som hoppas att förslag i den nya forskningspropositionen ska öka forskarnas ekonomiska trygghet. När ska man ge upp? Jag har sökt många…

Läs mer

Med siktet inställt på digitalisering och betong

Som ny viceprefekt för grundutbildningen vid Institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers vill Ulf Jäglid satsa på en fortsatt utveckling av utbildningarnas digitalisering samt på att bygga upp lärarlag. Den 1 april tillträdde Ulf Jäglid som viceprefekt för grundutbildningen…

Läs mer
Uppsala universitet

Kemi lockar allt fler

Allt fler läser kemi på svenska lärosäten. Många går på program med andra huvudspår, men med stora kemiinslag. Det gör det svårt att få en heltäckande bild av läget. Flera lärosäten vittnar om att intresset för kemiutbildningar i år har…

Läs mer