skip to Main Content

Avhandling visar vad vi har i kranen

I sin avhandling har Anna Andersson från Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet kartlagt desinfektionsbiprodukter, DBP, i dricksvatten. Dessa biprodukter bildas när desinfektionsmedel såsom hypoklorit och monokloramin används vid reningen av dricksvatten i vissa vattenverk. De är potentiellt giftiga och har…

Läs mer