skip to Main Content

Nya neutronspeglar kan ge bättre materialanalyser

Genom att belägga kiselplattor med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid har forskare vid Linköpings universitet utvecklat mer effektiva neutronspeglar som kan användas i neutronkällor såsom European Spallation Source, ESS, i Lund. Det kan i sin…

Läs mer