skip to Main Content

Så kommer EU:s kemikaliestrategi påverka branschen

Den 14 oktober 2020 lanserade Europeiska kommissionen en ny kemikaliestrategi för hållbarhet och en giftfri miljö. Förra veckan publicerade den europeiska branschorganisationen European Chemicals Industry Council, Cefic, en rapport om hur branschen kommer att påverkas av den nya föreslagna kemikalielagstiftningen…

Läs mer

Inga utsläpp från nya bilar från 2035

EU vässar regelverket för att nå klimatmålen. Nyligen presenterade EU-kommissionen ett paket med förslag på hur målen i den nya klimatlagen ska nås. Bland annat skärps målen för andelen förnybar energi i EU från 32 till 40 procent till 2030.…

Läs mer