skip to Main Content

Pandemin ledde till minskad antibiotikaförsäljning

År 2020 präglades som bekant av covid-19-pandemin, som hade en stark effekt på sjukvården. I en ny rapport, Swedres-Svarm 2020, visar Folkhälsomyndigheten och Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, att både försäljningen av antibiotika och rapportering av anmälningspliktig antibiotikaresistens minskade under året.…

Läs mer