skip to Main Content

KTH-forskare tar fram nanopapper av självfibrillerande cellulosafibrer

Med målsättningen att en mindre mängd oljebaserad plast ska användas som förpackningsmaterial i framtiden arbetar forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, med ett cellulosabaserat material med intressanta egenskaper. Materialet framställs genom att omvandla kemiskt förbehandlade cellulosafibrer till cellulosananofibriller. Resultatet blir…

Läs mer