skip to Main Content

Hon lär granar självförsvar

I sin avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar Yayuan Chen att metyljasmonat kan användas för att trigga barrträdsplantors eget försvar mot snytbaggar. Snytbaggar är skadedjur vars angrepp i värsta fall kan döda en växt. Svenska skogar består till största delen…

Läs mer