skip to Main Content

Lästips: Reportage från gruv-Sverige

Vi behöver metaller – men gruvbrytningen är inte konfliktfri. Här hörs olika sidor. Gruvfrågan och vår metallförsörjning är temat för boken Brytningstid – hur gruvan blev en ödesfråga. Upplägget bygger på reportage. Författaren Marcus Priftis söker upp olika platser och…

Läs mer

Från fossil- till malmberoende

Omställningen till ett fossilfritt samhälle ökar behovet av metaller och mineral. Vi måste återvinna mer – men behöver också nya malmfyndigheter. De gamla kan dessutom användas bättre. Människans behov av metaller och mineralbaserade naturresurser ökar. Samtidigt tycks de flesta vara…

Läs mer