skip to Main Content

Tillitens och motivationens neurokemi av Henrik Brändén

Henrik Brändén håller en föreläsning om neurokemi och neurobiologi bakom tillit och motivation: Vilka signalsubstanser medverkar, vad gör de, vad betyder de för vårt beteende och vilka möjligheter kan finnas att med deras hjälp modifiera och manipulera?" Henrik Brändén är…

Läs mer