skip to Main Content

Oordning skapar nya material

Förhoppningarna är stora på de nya, heta HÖGENTROPIMATERIALEN – som består av fem eller fler grundämnen. De har egenskaper som gör dem intressanta för exempelvis omvandling, lagring och transport av energi. HÖGENTROPILEGERINGAR är en grupp av material som bildas av…

Läs mer