skip to Main Content

Grafik belyser viktiga kvinnor i kemins historia

Med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars 2022 har den brittiska kemiläraren Andy Brunning publicerat ny grafik som belyser tolv kvinnor som spelat en viktig roll i kemins historia. Grafiken är nummer fyra av hittills totalt fyra bilder…

Läs mer