skip to Main Content

Läs nyhetsbrevet från IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, har ett nytt nyhetsbrev. Här kan ni läsa om att IUPAC söker en chef, och en länk till ansökan finns. Förhoppningen är att kunna presentera en ny chef i höst. Ansökan ska skickas…

Läs mer

Bly får ny atomvikt

Som tidigare meddelats så arbetar IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) nu med att ta fram nya atomvikter för olika grundämnen. De slutgiltiga resultaten kommer att publiceras senare under året men redan nu har organisationen publicerat sin revidering…

Läs mer

Frukost om kvinnors roll i kemisektorn

Den 9 februari arrangerades Global Women's Breakfast, ett initiativ från IUPAC som för första gången anordnades av EuChemS. Frukosten bjöd på flera intressanta talare som talade om olika utmaningar för kvinnor i branschen, såsom fördomar mot kvinnor och balansen mellan…

Läs mer

IUPAC calls for nominations

Nominations are now open for the 2020 IUPAC-Solvay International Young Chemist award (February 1st, 2020 deadline): https://iupac.org/2020-iupac-solvay-international-award-for-young-chemists/

Läs mer