skip to Main Content

Om konsten att mortla

På ytan är MORTELN ett oansenligt instrument. Men det kan ta år att lära sig tekniken att använda den. Kemin har genom tiderna utmärkt sig för sina enkla experimentella hjälpmedel, som glasvaror, kolvar, trattar, provrör, tänger, sandbad, filtrerpapper eller spritlågor.…

Läs mer

Basilius Valentinus och de vises sten

Alkemiska skrifter gavs ut i den påhittade 1400-talsmunkens namn. I dag ser vi det som självklart att de senaste forskningsrönen väger tyngst. Nya teorier och metoder gör att äldre forskning med tiden tappar aktualitet – men så har man inte…

Läs mer