skip to Main Content

Klaus Unger (1936-2020)

Vi har nåtts av beskedet att prof Klaus Unger har gått ur tiden. Klaus är en välkänd person för analytiska kemister och under årens lopp har han varit en flitig talare vid Analytiska sektionens olika event. Senast var det vid…

Läs mer