skip to Main Content

Sverige alltmer metalliskt

En ny analys av mossa visar att halten av flera metaller ökar i svensk natur, och det är oklart varför. Under år 2020 undersökte IVL Svenska Miljöinstitutet halterna av olika metaller i prover från mattbildande mossor från hela landet. Studien…

Läs mer

Lästips: Reportage från gruv-Sverige

Vi behöver metaller – men gruvbrytningen är inte konfliktfri. Här hörs olika sidor. Gruvfrågan och vår metallförsörjning är temat för boken Brytningstid – hur gruvan blev en ödesfråga. Upplägget bygger på reportage. Författaren Marcus Priftis söker upp olika platser och…

Läs mer