skip to Main Content

De vill fånga koldioxid ur luften

I ett nytt projekt på Chalmers utvärderas infångningstekniken. Direct Air Capture, förkortat DAC, går ut på att fånga in koldioxid direkt ur luften. Själva infångningen går till på ungefär samma sätt som när koldioxid fångas ur rökgaser. Luft sugs in…

Läs mer