skip to Main Content

Minnesord: Otto von Krusenstierna, 1923-2022

Civilingenjör Otto von Krusenstierna, Stockholm, har avlidit vid en ålder av 98 år. Närmast anhöriga är döttrarna Nina och Petra med familj. Otto von Krusenstierna blev civilingenjör inom kemi vid KTH 1954. Han var i mer än 30 år FoU-chef…

Läs mer

Material möjliggör datorer som fungerar som hjärnor

I samarbete med kollegor vid Stanford University har forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, testat ett nytt material att tillverka datorkomponenter av. Närmare bestämt användes det till att bygga minneskretsar av typen Electrochemical Random-access memory, ECRAM. ECRAM fungerar kortfattat genom…

Läs mer

Nobelpristagare ny hedersdoktor på KTH

År 2018 tilldelades sir Gregory P. Winter Nobelpriset i kemi för fagdisplaymetoden, en metod där bakteriofager – virus som infekterar bakterier – används för att studera interaktioner mellan proteiner och andra proteiner, mellan proteiner och peptider samt mellan proteiner och…

Läs mer

Teknik som går som tåget

Bränsleceller kan driva tåg, färjor eller lastbilar. De kan användas för småskalig kraftvärmeproduktion – utan andra utsläpp än vatten. Nu ökar intresset för tekniken som kan snabba på omställningen till ett fossilfritt energisystem. Vätgas blir allt intressantare som energibärare i…

Läs mer