skip to Main Content

Från fossil- till malmberoende

Omställningen till ett fossilfritt samhälle ökar behovet av metaller och mineral. Vi måste återvinna mer – men behöver också nya malmfyndigheter. De gamla kan dessutom användas bättre. Människans behov av metaller och mineralbaserade naturresurser ökar. Samtidigt tycks de flesta vara…

Läs mer