skip to Main Content

Oordning skapar nya material

Förhoppningarna är stora på de nya, heta HÖGENTROPIMATERIALEN – som består av fem eller fler grundämnen. De har egenskaper som gör dem intressanta för exempelvis omvandling, lagring och transport av energi. HÖGENTROPILEGERINGAR är en grupp av material som bildas av…

Läs mer

KTH-forskare tar fram nanopapper av självfibrillerande cellulosafibrer

Med målsättningen att en mindre mängd oljebaserad plast ska användas som förpackningsmaterial i framtiden arbetar forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, med ett cellulosabaserat material med intressanta egenskaper. Materialet framställs genom att omvandla kemiskt förbehandlade cellulosafibrer till cellulosananofibriller. Resultatet blir…

Läs mer

ASMCS: PFASing out PFAS in skiwax

SWEDISH BELOW Lisa Skedung, project manager and researcher at RISE Research Institutes of Sweden, will give one of several presentations at The Annual Surface and Materials Chemistry Symposium, ASMCS, which takes place on 20-21 October. In her presentation “PFASing out…

Läs mer