skip to Main Content

IVDR Summit 2021

Välkommen på Swedish Labtechs heldagskonferens där vi lär oss allt vi behöver veta om IVDR. Konferensen samlar branschens viktigaste aktörer inom IVDR, bl.a. Läkemedelsverket, Medtech Europe, IVDR-experter, företrädare för hälso- och sjukvården och från industrin, för att lära ut och för att diskutera…

Läs mer