skip to Main Content

Årsmöte för Sektionen för miljökemi

Fredagen den 16 april kl. 11:00 håller Sektionen för miljökemi årsmöte. Join Zoom Meeting the link is closed AGENDA Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Styrelsens…

Läs mer