skip to Main Content

Temadag i miljökemi – Från land till hand

Program 9.00 – 9.20     Cirkulär ekonomi med hjälp av kemi av Kristina Neimert Carne (IKEM) Kemiindustrin levererar kemikalier till alla industrier och värdekedjor. Allt börjar med kemi. Vilka möjligheter och hinder ser kemiindustrin på vägen mot en cirkulär ekonomi?   9.30 –…

Läs mer

Årsmöte för Sektionen för miljökemi

Fredagen den 16 april kl. 11:00 håller Sektionen för miljökemi årsmöte. Join Zoom Meeting the link is closed AGENDA Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Styrelsens…

Läs mer