skip to Main Content

Vill rena avloppsvatten med textilier

Att rena avloppsvattnet från industrier, hushåll och jordbruk är i många fall en komplex process. De biologiska processer som har använts i decennier kan inte bryta ned alla typer av komplexa molekyler men på senare år har nya, mer effektiva…

Läs mer