skip to Main Content

Om konsten att mortla

På ytan är MORTELN ett oansenligt instrument. Men det kan ta år att lära sig tekniken att använda den. Kemin har genom tiderna utmärkt sig för sina enkla experimentella hjälpmedel, som glasvaror, kolvar, trattar, provrör, tänger, sandbad, filtrerpapper eller spritlågor.…

Läs mer