skip to Main Content

Webinarium: Grunderna i övergripande MOSH/MOAH-analys

LECO arrangerar ett 2-dagarswebinarium dedikerat till analys av mineraloljekontaminering (MOSH/MOAH) i livsmedel och livsmedelsförpackningar. Varmt välkomna dessa två eftermiddagar där instrumentation och metodologi kommer att presenteras av ledande aktörer i fältet. Mer information och anmälan återfinns vid följande länk: https://eu.leco.com/events/workshops/online-workshop-mosh-moah-analysis

Läs mer