skip to Main Content
John B Goodenough, Wikimedia Commons

John B. Goodenough har gått bort

Kemisten, fysikern och Nobelpristagaren John B. Goodenough har gått bort.  John Bannister Goodenough föddes i Jena i Tyskland den 25:e juli 1922. Han studerade matematik vid Yale University i USA, följt av fysik vid University of Chicago, där han sedan…

Läs mer

Nobelpristagare ny hedersdoktor på KTH

År 2018 tilldelades sir Gregory P. Winter Nobelpriset i kemi för fagdisplaymetoden, en metod där bakteriofager – virus som infekterar bakterier – används för att studera interaktioner mellan proteiner och andra proteiner, mellan proteiner och peptider samt mellan proteiner och…

Läs mer