skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i Sektionen för Oorganisk kemi 19/11

Dag: Torsdagen den 19 november Tid: kl 11:30 Anmälan Handlingar Agenda Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar Revisionsberättelsen Frågan om…

Läs mer