skip to Main Content

Nytt avhandlingspris-Ludwig Rambergs

Ludwig Rambergs Avhandlingspris Sektionen för organisk kemi kommer framledes att vartannat år dela ut ett pris till den mest framstående doktorsavhandlingen i organisk kemi som lagts fram vid ett svenskt lärosäte. Det är tänkt att priset första gången ska delas…

Läs mer