skip to Main Content
Karlsbron i Prag, Tjeckien Foto: Duernsteiner, Pixabay

Highlighting Organic Chemistry in the Czech Republic

This is the 5th in the series "Highlighting Organic Chemistry" across Europe, this time featuring Organic Chemistry in The Czech Republic. PROGRAMME (Times are GMT+1; Ireland/UK Time; Czech Republic starting time is 9.00am) 9.00    Introduction - Vladimír Šindelář (Representative of…

Läs mer

Kemister upptäcker färre nya reaktionstyper

Antalet nya kemiska reaktioner blir allt färre men de som upptäcks är däremot alltmer komplexa. Det visar en ny analys.   Där analyserades och jämfördes kemiska reaktioner som laddats upp i olika databaser eller som nämns i patent. Resultaten visar…

Läs mer

Nytt avhandlingspris-Ludwig Rambergs

Ludwig Rambergs Avhandlingspris Sektionen för organisk kemi kommer framledes att vartannat år dela ut ett pris till den mest framstående doktorsavhandlingen i organisk kemi som lagts fram vid ett svenskt lärosäte. Det är tänkt att priset första gången ska delas…

Läs mer