skip to Main Content

Kemikalieinspektionen: Informationsmöte om EU-lagstiftningen

22 april anordnar Kemikalieinspektionen ett webbinarium med information om aktualiteter i kemikalielagstiftningen. De berättar till exempel om vilka ämnen som diskuteras inom olika processer i Reach-, CLP- och biocidförordningen. De berättar också om resultat från några av våra senaste inspektioner.…

Läs mer