skip to Main Content

Kryo-EM ökar kunskapen om olösliga fibrer vid Skelleftesjukan

Forskare vid Umeå universitet använder sig av kryoelektronmikroskopi för att utöka kunskapen om amyloidfibriller som ansamlas i kroppen vid Skelleftesjukan. Vid ärftlig transtyretinamyloidos med polyneuropati (hATTR-amyloidos, eller Skelleftesjukan) leder en genetisk mutation i DNA:t till att transportproteinet transtyretin, TTR, veckas…

Läs mer