skip to Main Content

KALLELSE ÅRSMÖTE I SMSS

Dag: Fredagen den 23 april Tid: kl 15:10 Link https://uu-se.zoom.us/j/68691722471 AGENDA Val av ordförande, sekreterare och justeringsman Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkning Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen Val av styrelseledamöter (1 år) Information om SMSS…

Läs mer

Kallelse Årsmöte i SMSS

Dag: Fredagen den 23 april Tid: kl 15:10 Link https://uu-se.zoom.us/j/68691722471 AGENDA Val av ordförande, sekreterare och justeringsman Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkning Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen Val av styrelseledamöter (1 år) Information om SMSS…

Läs mer