skip to Main Content

KALLELSE ÅRSMÖTE i SMSS

Dag: Fredagen den 23 april Tid: kl 15:10 Link: the link is closed AGENDA Val av ordförande, sekreterare och justeringsman Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkning Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen Val av styrelseledamöter (1 år)…

Läs mer