skip to Main Content

Stabiliserar protein med spindeltråd

Med hjälp av en bit från ett spindeltrådsprotein har forskare lyckats stabilisera tumörsuppressorn p53. Mer forskning krävs men förhoppningen är att så småningom kunna utveckla ett cancervaccin. Proteinet p53 har uppmärksammats mycket inom cancerforskningen, då det skyddar genomet från skador.…

Läs mer