skip to Main Content

Kemiska språket

FOTO: ANDERS LENNARTSSON En del av utrustningen från Torbern Bergmans labb finns på Museum Gustavianum i Uppsala. Han skapade kemins språk Inspirerad av botanikern Carl von Linné började Uppsala professorn TORBERN BERGMAN på 1700-talet ge kemiska föreningar systematiska namn. FÖRE…

Läs mer

Kemihistoria: Den analytiska kemin tar fart

Texten är tagen från Kemisk Tidskrift nr 4 2021 och kan läsas i PDF-form här: Den analytiska kemin tar fart. Den analytiska kemin utvecklades starkt under slutet av 1700-talet. Inte minst i Uppsala, där professorn Torbern Bergman bidrog med viktiga…

Läs mer